Proč je náš podnik sociální?


Vytváříme trvale udržitelné pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním postižením. Zaměstnáváme víc než 30 % osob ze znevýhodněných skupin.  Poskytujeme zaměstnancům vhodné pracovní podmínky a potřebnou pracovní a psychosociální podporu.

Prádelna chce dosáhnout finanční udržitelnosti, maximalizace zisku však není jejím primárním cílem. Dosažený zisk je z více jak 51% reinvestován zpět do podniku. Tímto opatřením je zajištěn další rozvoj podniku a udržitelnost prac. míst.

Podporujeme lokální výrobky. Spolupracujeme s místními dodavateli i odběrateli. Naši zaměstnanci jsou převážně ze Zlínského kraje.

Používáme certifikované prací prostředky opatřené značkou Ekologicky šetrný výrobek. Značka garantuje nepřítomnost fosfátů, rychlou biologickou rozložitelnost a nízkou toxicitu pro vodní organismy.  Instalujeme úsporné a výkonné prací a sušící technologie, které vedou ke snižování spotřeby vody a energie. Balíme vyprané prádlo do ekologicky šetrných materiálů. Používáme recyklovaný kancelářský papír a třídíme odpad.